Točka
Modro sporočilo z vrednostjo. Skip Navigation Links


Cenik
TOČKA klasično cena
SMS/MMS oglas, poslan enemu uporabniku 0,50 EUR
2 segmentacijska parametra brezplačno
Dodatni segmentacijski parameter 0,10 EUR
Interesna področja brezplačno
Poročilo brezplačno
TOČKA interaktivno
SMS/MMS oglas, poslan enemu uporabniku 0,50 EUR
Odgovor enega uporabnika 0,40 EUR
SMS/MMS sporočilo, poslano na odgovor uporabnika 0,40 EUR
2 segmentacijska parametra brezplačno
Dodatni segmentacijski parameter 0,10 EUR
Interesna področja brezplačno
Poročilo in analiza brezplačno
Vse cene so brez DDV. SMS ali MMS oglas oz. sporočilo je vsebinsko in kreativno zaključena enota. V Ljubljani, 1.1.2009
Primer
Naročnik želi poslati dva različna SMS/MMS oglasa moškim in ženskam iz Ljubljane. Če želi naročnik natančneje opredeliti ciljno skupino s starostno skupino ali statusom, doplača 0.10 EUR na SMS/MMS oglas oz. sporočilo za dodatni segmentacijski parameter.
SMS/MMS sporočilo poslano moškim iz Ljubljane 0,50 EUR
1. segmentacijski parameter: SPOL - moški
2. segmentacijski parameter: KRAJ - Ljubljana
SMS/MMS sporočilo poslano ženskam iz Ljubljane 0,50 EUR
1. segmentacijski parameter: SPOL - ženski
2. segmentacijski parameter: KRAJ - Ljubljana
SMS/MMS sporočilo poslano ženskam iz Ljubljane, ki pripadajo starostni skupini nad 50 let 0,60 EUR
1. segmentacijski parameter: SPOL - ženski
2. segmentacijski parameter: KRAJ - Ljubljana
3. segmentacijski parameter: STAROST - nad 50 let
Posebne ugodnosti in popusti
Popusti večjih naročil

Izvajalec priznava naročniku ob sklenitvi pogodbe za obdobje enega leta ali pri realizaciji več naročil v 12-ih mesecih, glede na obseg oglaševanja, količinske popuste.

Lestvica popustov:
  •   5 do 10 oglasnih kampanj:  5% popust
  • 11 do 20 oglasnih kampanj: 10% popust
  • 21 do 30 oglasnih kampanj: 15% popust
  • 31 in več oglasnih kampanj: 20% popust

Za oglasno kampanjo se šteje kampanja, ki je bila omejena s segmentacijskimi parametri in ne z obsegom razpoložljivih sredstev. V primeru, da je omejitev obseg razpoložljivih sredstev, se popust določi pogodbeno.

Dogovor o morebitnem drugačnem odstotku popusta, ki presega v tej točki navedeno lestvico, je možen, če zato obstaja poslovni interes izvajalca. Med drugim se šteje za poslovni interes izvajalca, če naročnik oglasnega prostora ponuja izvajalcu primerljiv popust pri uporabi njegovih storitev, o čemer se partnerja dogovorita, praviloma s pogodbo.

Večji odstotek popusta lahko naročnik dobi tudi, če gre za dolgoročno ali kompleksnejše sodelovanje s partnerji posebnega pomena. Odločitev o tem lahko sprejme direktor družbe oz. druga pooblaščena oseba.

Kadar je naročnik agencija, se od vrednosti oglasnega prostora po ceniku najprej obračuna količinski ali paketni popust, ki pripada oglaševalcu, nato se obračuna ustrezna agencjska provizija.

Agencija lahko z izvajalcem sklene dolgoročno pogodbo z zagotovljenim obsegom naročil in si tako zagotovi maksimalen količinski popust.

Agencijske provizije


Odstotek agencijske provizije obračunava izvajalec naročniku glede na vrednost realiziranih naročil po medsebojnem dogovoru. Izhodiščna agencijska provizija znaša 10 (deset) odstotkov. S pogodbo se lahko izvajalec dogovori za višji znesek agencijske provizije, če agencija zagotavlja pomemben obseg letnega oglaševanja.

Izdelava sporočil
IZDELAVA SMS SPOROČIL cena
Nezahteven SMS - izdelan na podlagi natančnih izhodišč naročnika 50 EUR
Zelo zahteven SMS - TOČKA izdela tudi idejno zasnovo
    a) Idejna zasnova in izdelava SMSa na podlagi grobih izhodišč naročnika 150 EUR
    b) Idejna zasnova in izdelava SMSa brez osnovnih izhodišč 150 - 300 EUR
IZDELAVA MMS SPOROČIL
Nezahteven oglas po predhodnem osnutku - tehnična izdelava MMS
(oglaševalec priskrbi vse grafične elemente in scenarij oz. tekst za MMS)
60 EUR
Srednje zahteven MMS oglas s kreativnimi elementi - oblikovanje in tehnična izdelava MMS
(oglaševalec priskrbi osnovne grafične elementein scenarij oz. tekst za MMS)
100 - 150 EUR
Zelo zahteven kreativen MMS oglas s kreativnimi elementi - kreativa, oblikovanje in tehnična izdelava MMS (oglaševalec priskrbi osnovne grafične elemente) od 150 EUR naprej
Navodila za pripravo oglasov
V primeru, da boste sporočila v celoti pripravili sami upoštevajte Navodila za pripravo oglasov

 

Vse cene so brez DDV. V Ljubljani, 1.1.2009